DESPATX
Ampliar
DESPATX 1
Ampliar
DESPATX 2
Ampliar
DESPATX
DESPATX 1
DESPATX 2
Fletxa

DESPATX

En aquest cas es buscava tenir molta cabuda, tant per llibres, arxivadors, documents, projectes,... Es varen buscar estanteries molt resistents, que es puguin carregar bé, fem servir estants i laterals de 3 cm. de gruix que es poden col.locar a qualsevol alçada, segons les necessitats. Aquestes es van quadrar amb els mòduls de sota de calaixos i portes on poder guardar sense tenir res a la vista.

Ha quedat un despatx, molt ben ordenat en un color neutre i tivadors insertats en alumini, molt pràctic.

Aquestes fotografies pertanyen a projectes reals dels nostres clients, que ens deixen entrar a casa seva per ensenyar com queda el moble in-situ, amb la decoració de cada casa i el seu toc personal.