PONT DE MATRIMONI
Ampliar
PONT DE MATRIMONI 1
Ampliar
PONT DE MATRIMONI 2
Ampliar
PONT DE MATRIMONI 3
Ampliar
PONT DE MATRIMONI 4
Ampliar
PONT DE MATRIMONI
PONT DE MATRIMONI 1
PONT DE MATRIMONI 2
PONT DE MATRIMONI 3
PONT DE MATRIMONI 4
Fletxa

PONT DE MATRIMONI

Aquí voliem aprofitar molt l'espai i això ho varem aconsseguir fent combinacions d'armaris, armaris amb tauleta de nit inclosa i altells per la part superior. 

Tenim un resultat modern, gens carregat i trient-li el màxim partit  a les mides de l'habitació, inclús a l'alçada.

Aquestes fotografies pertanyen a projectes reals dels nostres clients, que ens deixen entrar a casa seva per ensenyar com queda el moble in-situ, amb la decoració de cada casa i el seu toc personal.